HOE WIJ HELPEN

Huidige projecten
 

We krijgen de kans om twee kleine projecten te realiseren, eentje van 50m² (Orshagenstraat) en één van 100m² (Hoge Brugstraat) . Zo'n kleine oppervlaktes zijn dan misschien niet altijd even indrukwekkend, toch dragen ze bij aan een betere biodiversiteit. Er zijn namelijk verschillende wetenschappelijke studies die aantonen dat ook kleine...

Ook voor het nieuwste WildeWeide project blijven we in Heist-op-den-Berg, meer bepaald aan de Hoge Brugstraat. Deze keer zullen we proberen om een pluktuin aan te leggen, bestaande uit een kleine fruitgaard (perzik, pruim, kers) en een eetbare border met bessen, maar ook bloemen en struiken zullen mooi geïntegreerd worden (zie uitgewerkte plan...

Het WildeWeide adviesorgaan is een klankbord voor alles wat verband houdt met de aanleg van publiek toegankelijke gronden. De focus van het adviesorgaan ligt op het creëren van ecologisch waardevolle ruimte met behulp van inheemse beplanting. Het adviesorgaan kan helpen bij

Heist in bloei

06-08-2020

Dit project legt zich toe op een stuk grasland aan de Geelhandlaan in Heist-op-den-berg. Ons doel is om deze grond te transformeren naar een inheemse bloemenweide. Dit zou niet alleen goed zijn voor de biodiversiteit, maar heeft - door de aantrek van bestuivers - ook een positieve impact op de aanliggende moestuintjes.

Vlak aan De Sporthal in Heist-op-den-berg is een stukje grond van ongeveer 500m² dat bijna enkel bestaat uit gras, Om een grotere ecologische meerwaarde te creëren willen we deze grond aankleden met inheemse bomen, struiken, en bloemen. Bovendien willen we nestkastjes en een insectenhotel plaatsen. Zelfs het aanpakken van dergelijke kleine...WAT NU?

Steun onze missie