HOE WIJ HELPEN

Huidige projecten
 

Peyerstraat

29-08-2022

In dit nieuwe WildeWeide project gaan we niet alleen aanplanten, maar ook een beetje ontharden! We willen nl. de bestaande bestrating voor een stuk openbreken (met hulp van gemeente Heist-op-den-Berg) om een extra boom te kunnen aanplanten.

Geveltuin

04-02-2022

Een tijdje geleden kregen we de vraag vanuit gemeente Berlaar of we een geveltuin konden ontwerpen voor café 'Den Hoek' in Berlaar-Heikant. Binnen de gemeente willen ze nl. een reglement lanceren rond het aanleggen van geveltuinen, en dit project zal de start van dit nieuwe reglement inluiden.

Op een grond van 1000 m² aan de Paul van Roosbroecklaan is het de bedoeling om de bestaande bomenrij uit te breiden. Momenteel zijn hier al 18 bomen te vinden (zie witte stippen op het uitgewerkte plan hieronder), en het is de bedoeling om deze uit te breiden met 28 extra bomen (zie groene stippen op het uitgewerkte plan hieronder)....

Diepestraat

04-11-2021

Op een grond van 650 m² aan de Diepestraat in Heist-op-den-Berg zullen 13 bomen aangeplant worden. We hebben gekozen voor een mengeling van haagbeuk, winterlinde, veldesdoorn, wilde lijsterbes, gewone vogelkers, en wilde appel (zie uitgewerkte plan hieronder).

Den Bokal

08-10-2021

Het project is gelegen aan jeugdhuis 'den Bokal' in Berlaar. Het gaat om een stuk grond van 480m² dat recent onthard werd - tot voor kort stonden hier nl. vijf leegstaande rijhuizen die in mei 2020 werden afgebroken. De vrijgekomen ruimte moet gebruikt worden om een tuin te voorzien voor de leden van het jeugdhuis.

We krijgen de kans om twee kleine projecten te realiseren, eentje van 50m² (Orshagenstraat) en één van 100m² (Hoge Brugstraat) . Zo'n kleine oppervlaktes zijn dan misschien niet altijd even indrukwekkend, toch dragen ze bij aan een betere biodiversiteit. Er zijn namelijk verschillende wetenschappelijke studies die aantonen dat ook kleine...

Ook voor het nieuwste WildeWeide project blijven we in Heist-op-den-Berg, meer bepaald aan de Hoge Brugstraat. Deze keer zullen we proberen om een pluktuin aan te leggen, bestaande uit een kleine fruitgaard (perzik, pruim, kers) en een eetbare border met bessen, maar ook bloemen en struiken zullen mooi geïntegreerd worden (zie uitgewerkte plan...

Het WildeWeide adviesorgaan is een klankbord voor alles wat verband houdt met de aanleg van publiek toegankelijke gronden. De focus van het adviesorgaan ligt op het creëren van ecologisch waardevolle ruimte met behulp van inheemse beplanting. Het adviesorgaan kan helpen bij

Heist in bloei

06-08-2020

Dit project legt zich toe op een stuk grasland aan de Geelhandlaan in Heist-op-den-berg. Ons doel is om deze grond te transformeren naar een inheemse bloemenweide. Dit zou niet alleen goed zijn voor de biodiversiteit, maar heeft - door de aantrek van bestuivers - ook een positieve impact op de aanliggende moestuintjes.

Vlak aan De Sporthal in Heist-op-den-berg is een stukje grond van ongeveer 500m² dat bijna enkel bestaat uit gras, Om een grotere ecologische meerwaarde te creëren willen we deze grond aankleden met inheemse bomen, struiken, en bloemen. Bovendien willen we nestkastjes en een insectenhotel plaatsen. Zelfs het aanpakken van dergelijke kleine...WAT NU?

Steun onze missie