Pluktuin Project

26-07-2021

Ook voor het nieuwste WildeWeide project blijven we in Heist-op-den-Berg, meer bepaald aan de Hoge Brugstraat. Deze keer zullen we proberen om een pluktuin aan te leggen, bestaande uit een kleine fruitgaard (perzik, pruim, kers) en een eetbare border met bessen, maar ook bloemen en struiken zullen mooi geïntegreerd worden (zie uitgewerkte plan hieronder). Deze pluktuin sluit trouwens mooi aan op een reeds bestaande pluktuin, zo'n 300m verder in de Hoge Brugstraat - gelegen langs het spoor.

Natuurlijk blijft onze belangrijkste focus het boosten van de biodiversiteit. Deze doelstelling is steeds de primaire focus bij het uitwerken van een nieuw plan. Er werd dan ook enorm veel aandacht gevestigd op het integreren van een grote variatie aan inheems plantgoed, en de plaatsing van nestkastjes en insectenhotels. 

Projectgrond voor
Projectgrond voor
Uitgewerkte plan voor het Pluktuin Project
Uitgewerkte plan voor het Pluktuin Project
Locatie van het nieuwe project
Locatie van het nieuwe project

Met de hulp van gemeente Heist-op-den-Berg werden de graszoden verwijderd en compost geleverd. Nadien kwamen de leerlingen tuinbouw van Go! Atheneum Heist-op-den-Berg aan de slag om de grond te frezen. En uiteindelijk was het met de hulp van vele WildeWeide en Boomalarm vrijwilligers dat de aanplanting werd gerealiseerd op 6 november 2021.

Dit project gebeurt in samenwerking met gemeente Heist-op-den-Berg. Zij keurden op 6 juli 2021 het project goed op het College van Burgemeester en Schepenen. Daarnaast werd een samenwerking opgestart met Regionaal Landschap Rivierenland. Zij zullen het project financieel ondersteunen en voor een groot deel tussenkomen in de aankoop van het plantgoed.

Tot slot blijven Boomalarm vzw, GO! Atheneum Heist-op-den-Berg, en Sint-Lambertus Instituut trouwe partners om het project tot een goed einde te brengen.