WildeWeide adviesorgaan

26-04-2021

Wat is het?

Het WildeWeide adviesorgaan is een klankbord voor alles wat verband houdt met de aanleg van publiek toegankelijke gronden. De focus van het adviesorgaan ligt op het creëren van ecologisch waardevolle ruimte met behulp van inheemse beplanting. Het adviesorgaan kan helpen bij

  • het uitstippelen van een langetermijnvisie en strategie voor groenaanleg en beheer
  • het uitschrijven van een algemeen projectmatig advies
  • het uittekenen van een gedetailleerd tuinplan

Samenstelling

De inhoudelijke expertise wordt aangeleverd door een tuinarchitect/boomkweker. Deze expert heeft de nodige kennis om ervoor te zorgen dat de juiste plant op de juiste plaats terecht komt, rekening houdend met de oppervlakte, de lichtinval en de bodemgesteldheid van de locatie.

Daar bovenop is een project manager actief die uw dossier van dichtbij opvolgt. Op die manier kan een vlot verloop en professionele werking van het adviesorgaan gegarandeerd worden.

Werking

In een eerste fase wordt de vraag van de klant gedetailleerd bestudeerd door de leden van het adviesorgaan. Deze voorstudie zal uiteindelijk leiden tot ontwerpadviezen. De ontwerpadviezen houden rekening met recente wetenschappelijke evidentie, maatschappelijke ontwikkelingen, en de beleidsontwikkelingen voor milieu en duurzame ontwikkeling.

In een volgende fase worden de ontwerpadviezen voorgelegd aan de klant. De adviezen zijn niet bindend. De klant is vrij om de aangereikte argumenten en opmerkingen al dan niet te integreren.

Doelpubliek

WildeWeide vzw wil de lokale biodiversiteit boosten door zoveel mogelijk braakliggende gronden te beplanten met bomen, bloemen en ander ecologisch waardevol plantgoed. De focus ligt echter op publiek toegankelijke gronden, bvb. bossen, parken, of gemeenschappelijke tuinen. Het WildeWeide adviesorgaan zal dus voornamelijk relevant zijn voor gemeentebesturen, projectontwikkelaars en bedrijven.

Prijs

  • Prijs per adviesraad 250€
  • Gedetailleerd tuinplan 500€

Ter info: de inkomsten die gegenereerd worden via het WildeWeide adviesorgaan worden volledig gebruikt om de verschillende lopende projecten financieel mee te ondersteunen.

Interesse? Neem dan zeker contact met ons op!