De Boom van Roosbroecklaan

04-11-2021

Op een grond van 1000 m² aan de Paul van Roosbroecklaan is het de bedoeling om de bestaande bomenrij uit te breiden. Momenteel zijn hier al 18 bomen te vinden (zie witte stippen op het uitgewerkte plan hieronder), en het is de bedoeling om deze uit te breiden met 28 extra bomen (zie groene stippen op het uitgewerkte plan hieronder). We kiezen hier voor wilde lijsterbes en gewone vogelkers.

Uitgewerkt plan voor het Boom van Roosbroecklaan project
Uitgewerkt plan voor het Boom van Roosbroecklaan project
Uitgewerkt plan voor het Boom van Roosbroecklaan project
Uitgewerkt plan voor het Boom van Roosbroecklaan project

Dit project gebeurt in samenwerking met gemeente Heist-op-den-Berg. Zij keurden op 27 oktober 2021 het project goed op het College van Burgemeester en Schepenen. Daarnaast zal ook Boomalarm vzw van de partij zijn bij de aanplanting.