Heist in bloei

06-08-2020

Dit project legt zich toe op een stuk grasland aan de Geelhandlaan in Heist-op-den-berg. Ons doel is om deze grond te transformeren naar een inheemse bloemenweide. Dit zou niet alleen goed zijn voor de biodiversiteit, maar heeft - door de aantrek van bestuivers - ook een positieve impact op de aanliggende moestuintjes.

Daarnaast willen we met dit project ook proberen om een kleine groene oase te creëren, waar buurtbewoners tot rust kunnen komen. Zelfs een korte tijd in de natuur kan een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Allen daarheen!

Geelhandlaan
Geelhandlaan
moestuinen
moestuinen

Om dit project te bekostigen zijn we steeds op zoek naar funding. Ook de gemeente Heist-op-den-berg zal trouwens zijn steentje bijdragen en een gedeelte van de kosten op zich nemen.

bovenaanzicht
bovenaanzicht
plan aanleg
plan aanleg

Hierboven zie je een schets van onze plannen met deze grond. Zo is het de bedoeling om met een mix van vaste bloemen en bloemzaden een fleurige inheemse bloemenweide aan te leggen. Bovendien willen we nestkastjes en een insectenhotel plaatsen.

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Heist-op-den-berg, de Maatschappij voor de Huisvesting Heist-op-den-berg, en WildeWeide vzw.