Heist in bloei

06-08-2020

Dit project legt zich toe op een stuk grasland aan de Geelhandlaan in Heist-op-den-berg. Ons doel is om deze grond te transformeren naar een inheemse bloemenweide. Dit zou niet alleen goed zijn voor de biodiversiteit, maar heeft - door de aantrek van bestuivers - ook een positieve impact op de aanliggende moestuintjes.

Daarnaast willen we met dit project ook proberen om een kleine groene oase te creëren, waar buurtbewoners tot rust kunnen komen. Zelfs een korte tijd in de natuur kan een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Allen daarheen!

Voor
Voor
plan aanleg
plan aanleg

Hierboven zie je een schets van onze plannen met deze grond. Zo is het de bedoeling om met een mix van vaste bloemen en bloemzaden een fleurige inheemse bloemenweide aan te leggen. Bovendien willen we nestkastjes en een insectenhotel plaatsen, én met de hulp van Cera kunnen we in de zomer van 2021 ook een zandbak en 2 zitbanken plaatsen.

Onder een aantal afbeeldingen van de werken én van het eindresultaat. Wij zijn er alvast héél gelukkig mee!

Na
Na
Zandbak tussen de bloemen
Zandbak tussen de bloemen
Er werden ook zitbanken geplaatst, met de financiële steun van Cera
Er werden ook zitbanken geplaatst, met de financiële steun van Cera

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Heist-op-den-berg, de Maatschappij voor de Huisvesting Heist-op-den-berg, en WildeWeide vzw. Er werden ook subsidies verkregen van Cera voor de aankoop van zitbanken en een zandbak.