WIE WE ZIJN

Dit is ons verhaal


Met de WildeWeide vzw willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk stukken braakliggende natuur getransformeerd worden in bloeiende paradijzen. Niet alleen omdat we zo zot zijn van wilde bloemenvelden; we willen de biodiversiteit in België boosten omwille van 3 belangrijke redenen:

  • Dieren hebben nood aan een grotere habitat om hun overleving te verzekeren.

  • Bovendien zorgt meer groen voor minder klimaatopwarming en voor een plek waar water kan worden opgeslagen in ons zwaar verstedelijkte land.

  • De roep naar meer groen voor rust en afkoeling voor de buurtbewoners wordt beantwoord.

We bieden de natuur kansen om te herstellen en zorgen ervoor dat we die toekomstige nattere winters en drogere zomers leefbaar kunnen houden. 

De biodiversiteit in België staat zwaar in het rood

België is 1 grote stad en dagelijks verdwijnen er nog waardevolle stukken natuur onder het beton. Ons land scoort slecht op natuurherstel. Als we ons niet aanpassen, zullen we de biodiversiteitsdoelstellingen tegen 2050 niet halen.

Wat ecologische voetafdruk betreft, is België bij de slechtste leerlingen van de klas. Als iedereen zou leven zoals wij, hebben we 4 aardbollen nodig om in onze behoeftes te voorzien...

Kleine veranderingen met grote gevolgen

We hebben allemaal onze rol en verantwoordelijkheid in het biodiversiteitsverhaal. Het WildeWeide team vroeg zich af wat wij zelf kunnen doen, als burger, om biodiversiteit te helpen vrijwaren?

Een eerste stap in de goede richting is het steunen van milieuorganisaties en -acties, je consumptiepatronen aanpassen en... natuurlijk zelf je handen uit de mouwen steken! Ver hoef je het niet te zoeken, het begint allemaal in je eigen achtertuin of buurt.

Door de natuur te laten verwilderen en zijn gang te laten gaan, kan je biodiversiteit een serieuze boost geven. 

Met WildeWeide gaan we een stapje verder en zoeken we braakliggende stukken terrein (publiek toegankelijk) die we kunnen heropwaarderen. Ken jij zo´n plek? Laat het ons dan zeker weten! 

Natuurbescherming en -herstel hebben hun effectiviteit reeds bewezen ten voordele van biodiversiteit, ook op kleine schaal. Groene infrastructuur in de stad zorgt daarnaast voor de nodige afkoeling tijdens een hittegolf door de aanleg van groene eilanden, voor de opslag van oppervlaktewater en het maakt een stad een heel stuk leefbaarder. Er zijn dus ook succesverhalen bij ons, zoals de terugkeer van de wolf en de otter kunnen aantonen.

WildeWeide gelooft in deze veelbelovende signalen en wil profiteren van het potentieel dat de ruimtelijke (wan)ordening ons biedt.

Weet je graag nog meer over biodiversiteit? Luister dan hier naar een podcast van Eos met Hilde Eggermont, coördinator van het Belgische Platform voor Biodiversiteit.

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Biodiversiteit - de verscheidenheid van het leven op aarde - maakt onze planeet leefbaar. De verschillende soorten dieren en planten op aarde houden elkaar in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur, een web van leven. Dieren, planten én mensen: we zijn allemaal afhankelijk van biologische diversiteit. Alle organismen op aarde zijn met elkaar verbonden, in een onderling afhankelijk ecosysteem waarin ze allemaal hun eigen rol hebben.

Ecosystemen bieden ons tal van nuttige en zelfs levensnoodzakelijke diensten. Het is dus in ieders belang om de natuur in balans te houden om het voortbestaan van onze samenleving te kunnen garanderen. Je kan het beschouwen als ons gemeenschappelijk erfgoed, het fundament van onze economie en onze voedselzekerheid (bijvoorbeeld de bestuiving van gewassen door bijen).

Gezonde ecosystemen zijn heel belangrijk voor onze eigen gezondheid en geven ons propere lucht, bodem en water.

Ook onze mentale gezondheid heeft behoefte aan de natuur. We denken hierbij aan de helende werking van een wandeling in een bos, iets wat we in de Covid-tijden hebben mogen ervaren. Dokters schrijven zelfs de aanwezigheid in de natuur meer en meer voor voor depressies en burn-outs. Het krachtige effect van de natuur op ons lichaam en geest is niet te miskennen.

Ondanks de onschatbare waarde van de natuur vinden we haar vaak vanzelfsprekend. Tal van natuurlijke systemen staan onder een steeds grotere druk, waardoor zij minder doeltreffend functioneren of zelfs dreigen ineen te storten.


De huidige verarmde natuur mogen we niet aanzien als een nieuw normaal.


Het wereldwijde verlies aan biodiversiteit gaat nu sneller dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. In de Amazone bijvoorbeeld worden er dagelijks maar liefst 1.2 miljoen bomen gekapt en zien we de nefaste effecten van bosbranden. Wereldwijd zijn er nu zo'n 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Ook de populatie-aantallen van dieren zijn sinds 1970 catastrofaal gedaald met wel 70%. Wat de insecten betreft spreekt men zelfs van een insecten-apocalyps.WAT NU?

Steun onze missie