BiodiversiHeist

01-08-2020

Vlak aan De Sporthal in Heist-op-den-berg is een stukje grond van ongeveer 500m² dat bijna enkel bestaat uit gras, Zelfs het aanpakken van dergelijke kleine oppervlaktes zou volgens onderzoek een grote impact hebben op de biodiversiteit. Het is dan ook onze bedoeling om hier een gevarieerd aanbod aan inheemse bomen, struiken en bloemen aan te planten.

Lostraat
Lostraat
Lostraat
Lostraat

Om dit project te bekostigen zijn we steeds op zoek naar funding. Ook de gemeente Heist-op-den-berg zal trouwens zijn steentje bijdragen en een gedeelte van de kosten op zich nemen.

Onder kan je een schets zien van onze plannen met deze grond. Zo is het de bedoeling om 6 bomen aan te planten, een haag, struiken, en ook een vaste zomer bloemenweide aan te leggen. Bovendien willen we nestkastjes en een insectenhotel plaatsen.

bovenaanzicht
bovenaanzicht
plan aanleg
plan aanleg

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Heist-op-den-berg en WildeWeide vzw.