Den Bokal

08-10-2021

Het project is gelegen aan jeugdhuis 'den Bokal' in Berlaar. Het gaat om een stuk grond van 480m² dat recent onthard werd - tot voor kort stonden hier nl. vijf leegstaande rijhuizen die in mei 2020 werden afgebroken. De vrijgekomen ruimte moet gebruikt worden om een tuin te voorzien voor de leden van het jeugdhuis. 

Zoals steeds zullen we maximaal inzetten op inheems plantgoed met een grote ecologisch toegevoegde waarde. Met dit project willen we volgende kwantitatieve indicatoren bereiken:

  • 480 m² ontharding van bestaande woningen en bestrating (is al gerealiseerd in mei 2020)
  • 55 m² bloemenweide
  • 120 m² vaste planten border
  • 10 bijkomende bomen
  • 55 lm haag/houtkant
  • 13 faunavoorzieningen (egelwegels, bijenhotels, vogelhuisjes)
Projectgrond voor
Projectgrond voor
Locatie van het project
Locatie van het project
Uitgewerkte plan voor project 'den Bokal'
Uitgewerkte plan voor project 'den Bokal'

Dit project gebeurt in samenwerking met gemeente Berlaar en jeugdhuis den Bokal. Op 30 september 2021 keurde Gemeente Berlaar het project goed op het College van Burgemeester en Schepenen. Daarnaast werd een projectaanvraag ingediend bij het Fonds voor Natuur bij ons van WWF. Eind december 2021 zullen we weten of we de nodige financiële steun krijgen om het project te realiseren. Als alles goed gaat zal in januari 2022 al gestart worden met de eerste voorbereidingen.